Τα πλεονεκτήματα των online πωλήσεων σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα

wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=

Στη σύγχρονη εποχή τα πάντα μπορούν να πωληθούν μέσω του διαδικτύου. Ενώ σε ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες εξακολουθεί να απαιτείται η ύπαρξη ενός φυσικού καταστήματος προκειμένου να πραγματοποιούνται οι πωλήσεις ορισμένων προϊόντων , ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτεται η  επιλογή της online  πώλησης, είτε παράλληλα σε ένα ήδη υπάρχον φυσικό κατάστημα είτε ως κύριο μέσο πωλήσεων.

Ποια όμως είναι τα οφέλη από τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα;

1. Χαμηλότερο κόστος έναρξης
Σε ένα φυσικό κατάστημα υπάρχουν έξοδα ενοικίου, μισθοδοσίας , έξοδα ασφάλισης προσωπικού πολύ υψηλότερα σε σχέση με ένα  κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Από τη άλλη πλευρά,  οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει συμπεριλάβουν στον προϋπολογισμό τους έξοδα κατασκευής των ιστοσελίδων τους (web development), έξοδα καταχώρησης domain name, φιλοξενία των ιστοσελίδων και έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού SSL.

2. Εύκολες & γρήγορες αλλαγές
Ένα άλλο πρόσθετο πλεονέκτημα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να γίνουν αλλαγές. Για παράδειγμα σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου η τιμή μπορεί να αλλάξει απλώς τροποποιώντας την ένδειξη στο σχετικό  πεδίο τιμής του προϊόντος. Σε ένα φυσικό κατάστημα μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει  η ταμπέλα σε κάθε προϊόν, η τιμή στο ράφι, ακόμη και στο σύστημα απογραφής.

3. Δυνητικοί πελάτες
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ο μεγάλoς αριθμός των δυνητικών πελατών στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Η ύπαρξη αποκλειστικά ενός φυσικού καταστήματος μειώνει τον αριθμό των πιθανών πελατών κατά πολύ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν σήμερα το διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά  1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν  πρόσβαση στο κατάστημά σας.

4. Μετρήσιμα αποτελέσματα με το online marketing
Αυτή η νέα μορφή του μάρκετινγκ επιτρέπει στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων την εύρεση περισσότερων και καλύτερων πελατών μέσω του διαδικτύου σε σχέση με το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Αυτό συμβαίνει επειδή η στόχευση (targeting) βασίζεται σε συγκεκριμένα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία. Ακόμα, με το online marketing υπάρχουν άμεσα μετρήσιμα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στις απαραίτητες τροποποιήσεις και αλλαγές για την καλύτερη προώθηση των εμπορικών προϊόντων. Συνεπώς η εκστρατεία on line μάρκετινγκ μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς και να αλλάζει με πολύ χαμηλότερο κόστος, απ’ ότι μια παραδοσιακή εκστρατεία μάρκετινγκ.

Αναμφίβολα οι ηλεκτρονικές πωλήσεις μπορούν να αποφέρουν πολλά πρόσθετα οφέλη για ορισμένες επιχειρήσεις. Είναι ευθύνη του κάθε επιχειρηματία να ενημερώνεται, να αξιολογεί την κατάσταση, να αποφασίζει και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του.

 

0