Πώς επηρεάζουν το e-commerce σήμερα τα κυριότερα digital trends;

wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, για τον τρόπο που τα κυριότερα Digital Trends του 2016 συσχετίζονται με τις τάσεις που επικρατούν στο e-commerce, θα παρουσιάσει στο πλαίσιο του eCommerce Conference η Σοφία Πρωτονοταρίου, Founder της εταιρείας ερευνών Truberries.

Μέσα από 61 B2B interviews -μία λεπτομερή ποιοτική έρευνα σε business κοινά στην Ελλάδα για θέματα Digital Change- η Truberries έχει μελετήσει το Digital Transformation από τη συσσωρευμένη γνώση των Business Leaders (Διαφημιζόμενοι, Διαφημιστές, Κανάλια) και παρουσιάζει έναν e-commerce «χάρτη πλοήγησης», εφαρμόσιμο σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Τα παραπάνω συνοψίζονται σε 12 trends στο σημερινό digital περιβάλλον και μεταφράζονται σε τρόπους δράσης για καλύτερα e-commerce αποτελέσματα.

0