Η ομάδα μας

Στη Basix αντιμετωπίζουμε την ιστοσελίδα σας ως μια επαγγελματική επένδυση. Αυτό σημαίνει πως φροντίζουμε να παραμένει ασφαλής, να είναι ενημερωμένη και να λειτουργεί σωστά. Η προσέγγισή μας είναι απλή. Θέλουμε η επιχείρησή σας να είναι επιτυχημένη και έτσι εργαζόμαστε ώστε να παράγουμε ψηφιακά προϊόντα που οι χρήστες αγαπούν να χρησιμοποιούν.

Μεθοδολογία

Οργάνωση
υλικού

Ανάπτυξη
& παρουσίαση

Βελτιστοποίηση
πριν την παράδοση

Οργάνωση
υλικού

Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, είναι η γνωριμία με την επιχείρηση, ο καθορισμός των αναγκών της βάση των στόχων της και έρευνα της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο δράσης. Ακολουθεί συγκέντρωση όλου του υλικού που διαθέτει η επιχείρηση, όπως, περιγραφές υπηρεσιών & προϊόντων, φωτογραφίες, βίντεο.

Ανάπτυξη
& παρουσίαση

Με βάση το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει, ορίζουμε τις επιμέρους σελίδες, τις θέσεις των κειμένων και του φωτογραφικού υλικού. Προσαρμόζουμε την εταιρική ταυτότητα στην ιστοσελίδα, επιλέγοντας χρώματα, γραμματοσειρές, εικονίδια, ώστε να είναι ευανάγνωστη και καθαρή. Ακολουθεί εκτενής έλεγχος σε όλη τη δομή της ιστοσελίδας και έπειτα η παρουσίασή της στον πελάτη.

Βελτιστοποίηση
πριν την παράδοση

Πριν την παράδοση, προχωρούμε στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και στον τελικό έλεγχο του SEO, ώστε να πληρεί τα κριτήρια των μηχανών αναζήτησης. Πραγματοποιούμε τεχνικό έλεγχο σε όλες τις συσκευές για να είναι 100% responsive (UX). Τέλος, προστίθενται google analytics και webmaster tools και ενεργοποιούνται όλα τα Call to action buttons.

δείτε τις υπηρεσίες μας

0